Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisleri
Products
/
Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisleri

Başlık

BİYOLOJİK PAKET EVSEL ATIKSU SİSTEMLERİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ 

 

Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Ünite’ miz; evsel atıksuların arıtılmasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte avantajlı hale gelmiş olan ve havalandırma ile çökeltimin aynı reaktör içinde gerçekleştirildiği Ardışık Kesikli Reaktör Prosesli olup evsel nitelikli atıksuların arıtılması amacı ile geliştirilmiştir.

Atık su dengeleme havuzunda toplanan atıksular, dalgıç atıksu pompası vasıtası ile sistem girişinde bulunan sepet tipi ince ızgaradan geçirilerek bünyesindeki çöp, bez, vb. katı pisliklerinden ayrıştırılmaktadır. Izgaradan sonra ardışık kesikli reaktöre geçen atık sular burada aktif çamur ile temas ettirilmektedir. Ardışık kesikli reaktörde, atıksuların içerdiği organik kirlilikler aerobik bakteriler yardımı ile CO2 ve suya dönüştürülmektedir. Bunun için gerekli oksijen ve karışım havası, ünite bünyesinde bulunan blower ile sağlanmaktadır. Blowerden sağlanan hava, ince hava kabarcığı veren membranlı kauçuk difüzörlerle tüm tanka eşit olarak dağıtılmaktadır. Ardışık kesikli reaktörde organik kirliliği giderilen atıksular içerdiği bakteri yumaklarıyla çökelmeye bırakılmaktadır.

Çökeltime bırakılarak bakteri yumaklarından ayrılan arıtılmış su, dalgıç tip tahliye pompası ile alıcı ortama deşarj edilirken dozaj pompası ile hipoklorit dozlanarak dezenfekte edilmektedir. Tüm sistem tamamen otomatik olarak çalışmaktadır. Sistemde zamanla oluşan ve belirli zamanlarda atılması gerekli atık çamurlar mobil araçla (vidanjör) sistemden uzaklaştırılmakta veya çamur depolama havuzunda depolanmaktadır.

 

BİYOLOJİK PAKET EVSEL ATIKSU SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI

 

Maliyet: “Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Ünite” miz ilk yatırım, işletme ve bakım maliyeti açılarından en optimum şekilde dizayn edilmiştir. Kişiselleştirme: “Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Ünite” mizin imalatı Antalya fabrikamızda, isteğinize bağlı olarak yerine ve sistem koşullarına uygun kişiye özel yapılabilmektedir.

Yerleşim: Kompakt şekilde dizayn edilmiş olan Biyolojik paket evsel atıksu arıtma ünitelerimiz minimum yere ihtiyaç duymaktadır. İstenildiği takdirde yer altında gömülerek sorunsuz çalışmaktadır. Kolay montaj: Biyolojik paket evsel atıksu arıtma ünitelerimiz fabrikasyon olup yalnızca atıksu giriş, arıtılmış su çıkış ve enerji besleme bağlantılarının yapılması sonrasında kolayca devreye alınabilmektedir.

Tam Otomatik: Biyolojik paket evsel atıksu arıtma ünitelerimiz insan müdahalesine ihtiyaç duymasızın Akıllı Röle (Compact PLC) kumandasında tam otomatik çalışmakta olup müdahale gerektirmez. Kalifiye elemana ihtiyacı yoktur.

Yüksek Performans: Sistem %98 gibi çok yüksek bir arıtma performansına sahiptir.

Görünüm: Standart yeşil rengi dışında istenen renkte ve desende boyanabilir. Gürültü: Biyolojik paket evsel atıksu arıtma ünitelerimiz sessiz ve verimli olarak çalışırlar.

Çevre Standartları Garantisi: Sistemin çıkış suyu standartları Çevre Kanunu Su Kirliliği ve Kontrol Yönetmeliği Tablo 21.1 de belirlenmiş olan alıcı ortama deşarj standartlarını sağlamaktadır.

Geri Kazanım: Sistemden çıkan kokusuz ve berrak su bahçe sulama, yer yıkama ve diğer ihtiyaçlarda rahatlıkla kullanılabilir.

Atık Çamur Miktarı: Sistemde oluşan çamur miktarı minimumdur. Yılda sadece 3 veya 4 kez çamurun alınması gerekmektedir.

 

EKİPMAN KALİTESİ

 

Biyolojik yöntemle çalışan arıtma sistemlerinde olması gereken tüm üniteleri (ızgara,havalandırma,dezenfeksiyon ) içeren paket bir ünitedir. Ünitelerimizde kullanılan hava difüzörleri orjinal ithal menşeli yüksek oksijen transfer verimli,tıkanmaz,muadillerine göre çok daha kaliteli ince hava kabarcığı veren membranlı tip kauçuk difüzörlerdir.

Gövdesi 5 mm st.37 çelik saçtan imal edilen silindirik tip üniter bir yapıya sahiptir. Su ile temas eden iç yüzeyleri iki kat mastik epoksi,dış yüzeyleri ise iki kat mastik epoksi üzeri son kat akrilik poliüretan boya ile korunmuş olup uzun ömürlüdür.