Ozon Sistemleri
Products
/
Ozon Sistemleri

Başlık

OZON SİSTEMLERİ

 

Ozon, oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en kuvvetli dezenfektandır. Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun bakterilerin tahribatında tam etkin bir rol oynamasına sebep olur. Ozon gazının dezenfeksiyon sonrasında artık ve kalıntı bırakmayan tek dezenfektan oluşu, özellikle gıda sanayinde kullanımını, diğer dezenfektanlara göre avantajlı kılmaktadır. Sebze ve meyvelerin ozonla muamele edilerek taşınması ve yıkanması, sularda mevcut olan mikroorganizmaların sebze ve meyvelere bulaşmasının ve diğer çapraz kontaminasyonların önlenmesi ile depolama ömürleri artmaktadır.Gıda Kodeksi’ne göre; gıdaların işlenmesinde kullanılan suların ‘’İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik’’ de belirtilen değerlere uygun olması gerekmektedir. Bu yönetmelik, suların dezenfeksiyonunda kloru kısıtlanmıştır. Ozonla dezenfeksiyon yönteminde % 100 dezenfeksiyon sağlanabilmekte ve su sarfiyatı düşmektedir.

Günümüzde pek çok işyeri personeline vereceği yemeği, seçilen bir tedarikçiden, yemek fabrikalarından almayı tercih etmektedir. Yemek hazırlanan merkezlerde, hijyen ve sanitasyonun kimyasallar ile sağlanması ürün üzerinde kalıntı kalmasına, ürünün kalitesinin düşmesine ve raf ömrünün daha kısa olmasına sebep olmaktadır. Öncelikle toplu yemek hizmeti veren işyerlerindeki personelin hijyen kurallarına uyumlu davranması çok önemlidir. Ayrıca üretim alanının ve servis alanının gıda ile temas eden yüzeyleri ve ortamı hijyen ve sanitasyon esaslarına haiz olması gerekmektedir. HACCP sistemi ile uyumlu olarak kullanılan çatal, bıçak, kaşık v.b. araç- gereçlerin, çalışılan ortamda bulunan yerlerin, duvarların, tavanın dezenfeksiyonu, kullanılan masaların dezenfeksiyonu ozonlu su ile mümkün olabilmektedir.

Ayrıca sebze ve meyvelerdeki Pestisit -Zirai İlaç Kalıntıların giderilmesinde etkili olması, demir, mangan, klor, nitrit vb. maddeleri de oksitleyerek ve kalıntı bırakmadan ortamdan uzaklaştırabilmesi nedeni ile yıkamada ozonlu su tercih edilmektedir. Sağlıklı bir üretimin yanı sıra üreticinin, ozonla dezenfekte ettiği sebze ve meyvelerde, bakteri, küf ve mantarların oluşumu engelleneceğinden ve raf ömrünün en az 2 katına kadar uzaması mümkün olacağından depolama süresinden doğan önemli maddi fayda sağlanacaktır.