Reverse Ozmos Sistemleri
Products
/
Reverse Ozmos Sistemleri

Başlık

TERS OZMOS SİSTEMLERİ

 

 

Ters ozmos teknolojisi, bilinen en hassas membran filtrasyon teknolojisidir. Atık suyun yeniden kullanılabilmesini sağlamak amacıyla, çözünmüş anorganik ve organik maddelerin sudan uzaklaştırılması ya da geri kazanılması amacıyla yüksek basınç uygulanan bir sistemdir. Ters Ozmos (TO) tekniği 1970'lerden bu yana dünyada kullanılmaktadır. İlk başlarda çok pahalı olduğundan yalnızca gemilerde deniz suyundan içme suyu elde edilmesi amacıyla kullanılan bu teknik, zaman içerisinde ucuzlayarak evlerimizde tezgah altına kadar girmiştir. Gelişen membran üretim teknikleri ile TO ile üretilen suyun maliyeti de çok azalmıştır.

Ters ozmos işlemi esnasında, basınca ihtiyaç duyulur ve bu basınç bir pompa vasıtası ile sağlanır. Ters ozmos ünitenin içereceği membran sayısı, membran tipi, uygulanacak basınç, geri kazanım oranı gibi bilgiler, ancak ham su karakterinin çok iyi analiz edilmesi ile elde edilebilir. Alkolsüz içeceklerde ürünün % 80-90’nını su oluşturur ve suyun kalitesi son ürünü doğrudan etkiler. Bu kapsamda tesise gelen ham suyun üretimde kullanılabilecek kalitede suya hazırlanması gerekir. Su hazırlamanın iki amacı bulunur. Bunlardan ilki alkalinitenin kabul edilebilir seviyelere getirilmesidir.

Alkalinite suyun aside nötralize kabiliyeti olup, mg/ litre CACO3 cinsinden ifade edilir. Diğeri ise ve toplam çözünmüş madde (TÇM) miktarının (mg/litre),özellikle klorit ve sülfat anyonlarının azaltılmasıdır. Bunların haricinde de çözünmüş organik maddeler ile her türlü katı maddeyi de sudan uzaklaştırmak gerekir. Alkalinite ve diğer inorganik maddeler söz konusu olduğunda, su basit olarak ters yıkanabilir katmanlı kum filtresi ve devamında klorlama/ozonlama ile hazırlanabilir. Bu işlem suyu 5-10 mikron mertebelerine kadar filtrelemekle birlikte, kum filtresi, içinde zamanla oluşan mikroorganizmalar ve ters yıkama sırasında fazla miktarda su harcanması olumsuz yönleridir.

 

 

Filtrasyon amacıyla membranların kullanılması son yıllarda yaygınlaşmaya başlamıştır. Bunlar üzerinde küçük gözenekler bulunan, polimerik (plastik ) veya seramik yapıdadırlar. Katı maddelerin yanı sıra çözünmüş inorganik ve organik maddelerin büyük bölümünü tutarlar. Temel olarak membran filtrasyon uygulanan basınç artışına bağlı olarak mikro filtrasyon (MF), ultra filtrasyon (NF), nano filtrasyon ( NF) ve ters ozmos şeklinde sıralanır. Klasik arıtım sistemlerin yetersiz kaldığı sularda (Deniz suyu arıtma, iletkenliği yüksek kuyu suyu arıtma, vs.) uygulanan reverse (ters) ozmos prensibi çok üstün nitelikli su arıtımı yapmaktadır.

Reverse ozmos sisteminin çalışma prensibi, cihaz üzerinde bulunan yarı geçirgen membranlar sayesindedir. Su yüksek basınç pompası yardımıyla membranlar üzerinde bulunan 5 angstrom büyüklüğündeki gözeneklerden geçerek saflaştırma işlemi gerçekleştirilmiş olur. Toplam çözünmüş madde oranları yüksek olan sularda alternatifsiz kullanımı olan ters ozmos üniteleri, her alanda uygulanabilen profesyonel bir arıtım yöntemidir.

Reverse Ozmos Sistemi genel olarak şu tip yer ve durumlarda kullanılmaktadır ;

 • Kuyu suyu arıtma
 • Reverse ozmos ile proses suyu üretme
 • İçme suyu arıtma Reverse Ozmos Sistemi Kullanım Alanları ;
 • Hastane için reverse ozmos (içme suyu, deiyonize su, yumuşak su üretimi için kullanılmaktadır.)
 • Oteller için reverse ozmos (İçme ve kullanma suyu üretimi için)
 • Fabrika için reverse ozmos (İçme ve Proses suyu üretimi için)
 • Deiyonize su arıtma (iletkenliği 0 olan su kullanması gereken laboratuvar cihazları için)
 • Proses suyu şartlandırma (Fabrikalarda üretilen malzemenin işlenmesi veya yıkanması gibi durumlarda kullanılmaktadır.)
 • Okullar için reverse ozmos (Genellikle içme ve kullanma suyu üretimi)
 • Tatil köyü için reverse ozmos(İçme ve kullanma suyu üretimi)
 • Yurtlar için reverse ozmos (İçme ve kullanma suyu üretimi)