Yumuşatma Sistemi
Products
/
Yumuşatma Sistemi

Başlık

AKTECH Yumuşatma Sistemleri

 

Su içerisindeki çözünmüş halde bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonları suda sertliğe sebep olmaktadır. Sudaki sertliğe neden olan iyonların giderilmesi, içme sularının yumuşatılması, suyun tadının iyileşmesini sağlar. Yumuşatma sistemlerinde iyon değiştirici reçine ile sudaki kalsiyum yumuşaklık sağlanmaktadır. 

Su yumuşatma işlemi iyon değiştirme yöntemiyle gerçekleşir. İyon değişimi sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını içeren suyun, sodyum formunda katyonik bir reçineden geçirilmesi suretiyle gerçekleşmektedir. Sert su sodyum bazlı katyonik reçineden geçerken içerisindeki sertlik iyonları (Ca+2 ve Mg+2); reçineye bağlı bulunan Na+ iyonları ile yer değiştirir.

Belli miktarda sert su reçine yatağından geçtikten sonra, reçine tanecikleri tamamıyla, sertlik mineralleriyle kaplanır. Bu durumda sertlik minerallerinin tutulması durur. Sertlik iyonlarının tekrar sudan tutulabilmesi için reçine taneciklerinin sertlik minerallerinden kurtarılarak tekrar sodyum taneciklerinin bağlanması gereklidir. Bu işleme ‘rejenerasyon’ adı verilir.

Rejenerasyon işlemi, geri yıkama, tuzlu su emiş, yavaş durulama, hızlı durulama ve tuzlu su dolum olmak üzere 5 ana aşamadan oluşmaktadır. 5 aşamanın tamamlanması sonucu reçine, kalsiyum (Ca2+) ve Magnezyum (Mg2+) iyonlarını bırakırken, sodyum (Na+) iyonlarını tekrar kendine bağlar ve servis pozisyonuna hazır hale gelir.

Otomatik Tekli Yumuşatma Cihazları Tekli (Single) Yumuşatma Sistemleri, tek yumuşatma ünitesinden oluşmaktadır. Sistem zaman (timer) ayarlı olarak kontrol edilebilmektedir. Tekli yumuşatma sisteminde cihaz rejenerasyon devresine girer ve hazır hale gelince tekrar servis konumuna geçer. Rejenerasyon süresinde sert su akışı By-pass ya da No By-pass seçeneği ile ayarlanır. Bu sayede insan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın yumuşak su üretilmiş olur.

Tam Otomatik Tekli Yumuşatma Cihazları Tam Otomatik Tekli (Single) Yumuşatma Sistemleri de tek yumuşatma ünitesinden oluşmaktadır. Otomatikten farkı sistem geçen su miktarına göre debi kontrollü (Volümetrik, sayaç) olarak çalışmaktadır. Tam Otomatik Tekli yumuşatma sisteminde cihaz rejenerasyon devresine girer ve hazır hale gelince tekrar servis konumuna geçer. Rejenerasyon süresinde sert su akışı By-pass ya da No By-pass seçeneği ile ayarlanır. İstenen hacimde su alındıktan sonra tam otomatik olarak rejenerasyona girer. Bu sayede rejent malzeme (tuz) tüketimi optimum düzeydedir. İnsan müdahalesine ihtiyaç duymaksızın yumuşak su üretilmiş olur.

Tam Otomatik Tandem Yumuşatma Cihazları Tam Otomatik Tandem Yumuşatma Sistemleri, iki yumuşatma ünitesinden oluşmaktadır. Sistem geçen su miktarına göre volümetrik (sayaç, hacim) olarak kontrol edilebilmektedir. Tandem sistemde her bir yumuşatma cihazı sırası ile rejenerasyon devresine girer ve hazır hale gelince prosesteki duymaksızın ve rejenerasyon işlemleri için proses durmadan günün 24 saati kesintisiz şekilde yumuşak su üretilmiş olur.

Yüzey Borulamalı Tekli Yumuşatma Cihazları Tam otomatik ve otomatik yumuşatma cihazlarındaki çalışma sistemi ile benzerdir. Özelliği, büyük reçine hacmi gereken uygulamalarda, özel filtrasyon hızları, özel debilerin gerektiği noktalarda üretilmesidir. Genelde epoksi kaplama karbon çelik tank malzemesinden yapılıp, borulama ve valfler tank yüzeyine yerleştirildiğinden bu ismi alır. Çoğunlukla yüksek debi ve sert sularda kullanılmaktadır.

Yüzey Borulamalı Tandem Yumuşatma Cihazları Tam otomatik tandem cihazlarındaki çalışma sistemi ile benzerdir. Özelliği, büyük reçine hacmi gereken uygulamalarda, özel filtrasyon hızları, özel debilerin gerektiği noktalarda üretilmesidir. Genelde epoksi kaplama karbon çelik tank malzemesinden yapılıp, borulama ve valfler tank yüzeyine yerleştirildiğinden bu ismi alır. Çoğunlukla yüksek debi ve sert sularda kullanılmaktadır.