Products
Products
/
Products
 • Gray water recycle systems
  “Gray Water” means domestic sewage with low contamination originated from showers, bathtubs and washbasins without cesspool wa...
 • Rainwater collection systems
  Save up to 50% with rainwater collection systems. Saving precious water and sustainability stands in the focus of rainwater co...
 • Aktech filtration systems
  Multimedia sand filtration systems, activated carbon filter systems, single column softening systems, flow rate controlled soft...
 • Aktech Evsel Arıtma Sistemleri
 • Deiyonizasyon
  Deiyonizasyon Sistemleri İşlem görmemiş tüm sularda, çözülmüş mineral tuzları bulunur. Bu tuzlar ...
 • Filtrasyon Sistemi
  Otomatik Multi-Medya Tortu (Kum) Filtreler Multi Media Filtreler suyun içerdiği askıda katı maddeleri, bulanıklığı ve diğer par...
 • Yumuşatma Sistemi
  Su içerisindeki çözünmüş halde bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonları suda sertliğe sebep olmaktadır. Sudaki...
 • Kimyasal Arıtma Sistemleri
  Suda çözünmüş veya askıda halde bulunan maddelerin fiziksel durumunu değiştirerek çökelmelerini sağlamak üzere uygulanan arıtma...
 • Ozon Sistemleri
  Ozon, oksidasyon gücü çok yüksek olan bir gaz ve bilinen en kuvvetli dezenfektandır. Yüksek oksidasyon kuvveti, ozonun bakteril...
 • Biyolojik Paket Atıksu Arıtma Tesisleri
  Biyolojik Paket Evsel Atık Su Arıtma Ünite’ miz; evsel atıksuların arıtılmasında teknolojinin gelişmesiyle birlikte avantajlı h...
 • Reverse Ozmos Sistemleri
  Ters ozmos teknolojisi, bilinen en hassas membran filtrasyon teknolojisidir. Atık suyun yeniden kullanılabilmesini sağlamak am...
 • Soğutma Suyu Sistemleri
  Endüstrinin yükselen talepleri ile birlikte hemen hemen bütün sektörlerde soğutma suyu kullanımını zorunlu hale getirmiştir. Su...
1 2